25 Aralık 2010 Cumartesi

Bileşik kesri tamsayılı kesre çevirme

Bileşik kesri tamsayılı kesre çevirmek için pay, paydaya bölünür.

Örneğin;  
Bölme işlemi sonunda, kalan paya, bölen paydaya, bölüm kesrin tam kısmına yazılır.