25 Aralık 2010 Cumartesi

Kesir Çeşitleri 1)Basit kesir: Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.
 
 
 2)Bileşik kesir: Payı paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan kesirlere birleşik kesir denir.
 
 3)Tam sayılı kesir: Bir sayma sayısıyla yazılan basit kesirlere tamsayılı kesir denir.