25 Aralık 2010 Cumartesi

Tamsayılı kesri bileşik kesre çevirme

Bir tamsayılı kesri bileşik kesre çevirmek için;
önce tam kısımla payda çarpılır,
çıkan sonuç pay ile toplanır ve
elde edilecek olan bileşik kesrin payına yazılır.
örnek: 
Bileşik kesrin paydası, tamsayılı kesrin paydasıyla aynıdır.