25 Aralık 2010 Cumartesi

KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Her iki işlemdede altın kural şudur;
  Paydalar eşit olmalıdır… 
Paydalar eşitse paylar birbirinden çıkarılır/toplanır (hangi işlem varsa) paya yazılır, 
payda ise aynen yazılır.

 Örnek:

Paydalar eşit değilse eşitlenir ve daha sonra toplama veya çıkarma işlemi yapılır.