25 Aralık 2010 Cumartesi

Kesirlerin okunuşu

      Kesirler ya paylardan ya da paydalardan başlayarak okunur.
 "iki bölü yedi"
        ya da
   "yedide iki" 
   diye okunur.